PROCEDURY PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY I

PROCEDURY PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY 4 i 7

KLASA I - karta zapisu

KLASA IV i VII - karta zapisu

WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY - w przypadku gdy dziecko jest z poza obwodu

GIMNAZJUM - KARTA ZAPISU

PODANIE DO GIMNAZJUM