PROCEDURY PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY I

PROCEDURY PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY 4 - 8

KLASA I - karta zapisu

KLASA IV - VIII - karta zapisu

WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY - w przypadku gdy dziecko jest spoza obwodu

KLAUZULA INFORMACYJNA