INFORMACJE DOTYCZACE KOSZTÓW BUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI    PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA 

Całkowity koszt budowy wyceniono na  63 637,54 zł. Obejmuje on:                          

-robotyziemne,                                                                                                                              

- ustawienie twierdzy – 38 749,90 zł,                                                                                          -zamontowanie pozostałych elementów: trampolina, drążek gimnastyczny, równoważnia potrójna, ławka stalowa z oparciem, bocianie gniazdo.

Pozyskano następujące środki:                                                                                          

 - Gmina Milicz- 10 200,50zł                                                                                                         - Fundacja PKO Bank Polski Milicz - 5000,00 zł            

  -Bank Spółdzielczy - 2000,00 zł                                                                                             

 - InterMax - 1000,00 zł                                                                                                

- indywidualny ofiarodawca - 500,00 zł                                                                                

- Projekt TalentowiSKO-   1500,00 zł + 800,00zł                                                                     

-zorganizowanie festynu rodzinnego ,,Z 1 na sportowo” nad Zalewem – Rada Rodziców i sponsorzy oraz fundusze przekazane przez uczniów kl. 3 Gimnazjum, łącznie 7 108,41 zł ( pieniądze wpłynęły na Stowarzyszenie „Wspólna Droga”)                                          

-środki własne SP 1 - 4324,49 zł                                      

 - Rada Rodziców - 3000,00 zł                                                                                                       - kiermasz ciast i napojów  11.11.2019 r.-  1355,00 zł                                                         

 -kiermasz ciast, napojów i tostów 15.12.2019 r. -1961,50 zł.

W sumie 38 749,90 zł, która wystarczyła na: zdjęcie kostki, umocnienie krawędzi oraz zamontowanie twierdzy wykonanej przez firmę FreeKids.

Podziękowania należą się Firmie Kagan, która dostarczyła ogromne ilości ziemi pod plac zabaw oraz koordynatorowi działań p. Sabinie Misiak.