Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

Krystyna Piosik – dyrektor, chemia

Aneta Florkowska – Sip  – wicedyrektor ds. dydaktycznych, język polski, zajęcia artystyczne

Renata Korzeniowska –  wicedyrektor ds. wychowawczych, chemia, (wychowawca II c)

Judyta Tokar - pedagog

Katarzyna Potocka - pedagog

Kornelia Szumna - pedagog

Izabela Buchert - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca I a)

Beata Stefańska - nauczanie wczesnoszkolne (wychowawca I b)

Siostra Barbara Śleszyńska - religia

Adriana Łukaszyk - reigia

Magdalena Wachowiak –  język polski 

Małgorzata Maciejewska  –  język polski (wychowawca II d )

Elżbieta Herl – język polski , (wychowawca III a)

Agnieszka Kołodziejczy – Ozga  - język polski, wdż, (wychowawca II e)

Anna Andruszczyszyn – język angielski, (wychowawca II a)

Anna Wojtera – język angielski

Monika Piech – język angielski

Marta Wozińska – język angielski, (wychowawca IV a)

Edyta Stachowiak – Szyszka  - język francuski, język angielski, (wychowawca II f)

Agnieszka Romanów -  Kaczmarek  - język niemiecki, język angielski

Iwona Jaworska - język niemiecki

Roman Boruta – język niemiecki,  (wychowawca III c)

Joanna Domańska – historia

Tomasz Nowakowski – historia, wiedza o społeczeństwie

Beata Jarczewska – historia, terapia pedagogiczna (wychowawca II b)

Renata Grudkowska – Antkowiak – matematyka, (wychowawca IV b)

Aneta Gębala – matematyka, (wychowawca III b)

Agnieszka Pietrzak – matematyka, zajęcia artystyczne, technika, plastyka (wychowawca VII a)

Grażyna Targosz – matematyka, biologia, przyroda (wychowawca IV c)

Magdalena Dzielicka – biologia,   (wychowawca VII b)

Elwira Patkowska– chemia,  

Barbara Kotlicka – fizyka, chemia, 

Elżbieta Stryjewska - geografia

Kamila Kantorska - geografia

Ewa Kwiatek – geografia

Barbara Nawrot – informatyka, fizyka, (wychowawca III d)

Wojciech Wrona – informatyka, zajęcia techniczne,

Sławomir Morawski – muzyka, zajęcia artystyczne

Paweł Urbański – wychowanie fizyczne

Włodzimierz  Świrkowicz – wychowanie fizyczne

Kazimierz Mellem – wychowanie fizyczne

Eugenia Adamik – wychowanie fizyczne

Iwona Glinka  - wychowanie fizyczne

Danuta Żołdak – wychowanie fizyczne

Natalia Loret – biblioteka, język polski

Katarzyna Józefiak – biblioteka

Ewa Gadziemska - świetlica