Z okazji ustanowienia Roku 2022 - Rokiem Marii Konopnickiej Biblioteka Pedagogiczna i Powiatowa Biblioteka Publiczna przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno – Pedagogicznym w Miliczu ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych kl. IV-VIII i szkół ponadpodstawowych z powiatu milickiego.

Tematem konkursu jest zaprojektowanie okładki do lektur Marii Konopnickiej.: Nasza szkapa,

O krasnoludkach i sierotce Marysi, Mendel Gdański, Miłosierdzie gminy

Prace plastyczne powinny być wykonane w technice płaskiej Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę na konkurs.

Wymogi techniczne dotyczące wykonania prac: format od A4 do A3, technika (malarska, graficzna, rysunkowa, kolaż itp.), w przypadku fotografii lub grafiki komputerowej praca musi być wydrukowana.
Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową wyłonioną przez dyrektora PCEiPP.
Prace należy dostarczyć do Biblioteki na adres: ul. 11 Listopada 5, 56-300 Milicz (budynek I LO w Miliczu). , w terminie do 21 listopada 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników (na stronie internetowej organizatora -www.pceipp.pl oraz profilu facebook nastąpi do końca listopada.)

Serdecznie zachęcamy uczniów z Państwa Szkoły do wzięcia udziału w konkursie.

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.pceipp.pl

zespół bibliotekarzy przy PCEiPP

kontakt tel. 713841042

REGULAMIN