Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

  • 2019.jpg
  • 150721.jpg
  • 387884.jpg
  • 18057900_1354461951275918_5426587430439329007_n.jpg
  • 18058096_1354461944609252_3798690982858424436_n.jpg
  • 18156848_1354462047942575_7218699550326152952_n.jpg
  • 18157740_1354461954609251_5591189229331158939_n.jpg

Nie wybierajmy za dzieci zawodu, ale pomóżmy im w podjęciu trudnej decyzji.

Nie pozostawiajmy dzieci samych z tym trudnym wyborem, nie mówmy
„rób co chcesz, to twój wybór, twoja przyszłość”, ale pomóżmy im odnaleźć się
w tej skomplikowanej rzeczywistości. Jak to zrobić?

Oto kilka pytań, na które warto wspólnie z dzieckiem odpowiedzieć:

Po pierwsze, zastanówcie się wspólnie z dzieckiem, jak długo pragnie się uczyć.

3 lata – tyle potrzeba do ukończenia szkoły zawodowej.

4 lata – trwa nauka w technikum.

5 lat – liceum plus studium policealne.

8/9 lat – liceum plus studia w wyższej uczelni.

Weźcie pod uwagę:

1. Zainteresowania dziecka, zdolności, umiejętności, (co lubi robić? co robi chętnie?), cechy charakteru, temperament.

2. Dotychczasowe postępy w szkole.

Jeśli Państwa dziecko dotychczas dobrze radziło sobie w szkole podstawowej
oraz gimnazjum, chętnie się uczyło, chętnie zaglądało do książek i podręczników,
albo odnosiło ponadstandardowe sukcesy w szkole, dłuższa ścieżka kształcenia nie powinna być dla niego większym obciążeniem.

Jeśli jednak nauka w szkole podstawowej oraz gimnazjum przychodziła dziecku
z trudnością, nie przejawiał zainteresowania ani szkołą, ani książkami, wolał gry komputerowe, aktywność fizyczną lub kontakty z rówieśnikami, to warto rozważyć na tym etapie wybór szybszej ścieżki kształcenia – szkołę branżową. Zawsze można w przyszłości uzupełnić wykształcenie, podnieść kwalifikacje, a nawet zdobyć nowy zwód.

Należy wziąć pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego, przedmioty, z których dziecko ma najlepsze oceny.

3. Sytuację finansową rodziny.

Warto wziąć pod uwagę nasze możliwości finansowe, zwłaszcza odległość szkoły
od miejsca zamieszkania
, ponieważ edukacja kosztuje i musimy przeliczyć nasze zamiary
na możliwości. W Polsce istnieje możliwość równoczesnej nauki oraz pracy, np. szkoły
dla dorosłych, wieczorowy oraz zaoczny system studiowania.

3. Stan zdrowia dziecka (przeciwwskazania zdrowotne)

            Jeśli dziecko wybierze technikum lub szkołę branżową, wówczas musi załączyć
do podania zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań
do wykonywania danego zawodu.

Informacje o szkołach dostępne są na specjalnych stronach internetowych:

strony internetowe szkół ponadgimnazjalnych – wystarczy wpisać nazwę szkoły.

www.men.gov.pl

http://new.koweziu.edu.pl/index.php

www.ore.edu.pl

Inne źródła:

Doradcy zawodowi zatrudnieni w szkole lub w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Miliczu ul. Trzebnicka 4b II piętro, lub w Młodzieżowym Centrum Kariery pl. Ks. E. Waresiaka 7 pok. 10

nauczyciele, rodzina, znajomi

targi edukacyjne, prezentacja szkół ponadgimnazjalnych,

tzw. „Drzwi otwarte” szkół, akcje promocyjne szkół,

informatory szkolne, broszury, ulotki, prasa lokalna, media, tzw. poczta pantoflowa.