Szkoła Podstawowa nr 1

im. Mikołaja Kopernika w Miliczu

W ramach działań Stowarzyszenia K.O.T.( Kultura, Oświata, Teatr)  realizujemy projekt:

 SEKRETNE ŻYCIE DRZEW, w projekcie będzie uczestniczyć piętnaścioro dzieci, w wieku od 6-16 lat, podzielone na 3 grupy wg. cezury wiekowej. Miejsce realizacji półkolonii to Domu Drzewa - Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej, w okolicy Milicza. Planowany termin realizacji półkolonii to 17-28 sierpnia z wyłączeniem weekendów (6 godzin dziennie, w godzinach: 9.00 – 15.00). Naszym założeniem jest jak najczęstsze korzystanie z terenów otwartych w czasie zajęć, ale w razie niepogody musimy móc skorzystać z budynku i  infrastruktury. 

Projekt jest finansowany z programu „Lato w Teatrze”  Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.  SEKRETNE ŻYCIE DRZEW to dwutygodniowe półkolonie, podczas których wspólnie z dziećmi wyruszymy do magicznej krainy drzew. Tematem warsztatów, ogniwem spajającym i punktem wyjścia naszych zajęć będzie las i jego zielona zawartość. Inspiracją do działań warsztatowych stanie się książka Petera Wohllebena "Sekretne życie drzew", w której autor przekonuje, że drzewa to istoty społeczne i tak jak inne organizmy żyjące na tej ziemi potrzebują ochrony, troski i towarzystwa. Dlatego w nasze zajęcia będziemy wplatać tematy ekologii, biologii i ochrony środowiska. Warsztaty zakończymy wspólnym pożegnaniem pięknego lata i pokazem końcowym na który zaprosimy opiekunów, rodziców i przyjaciół.

W  piątek 26 czerwca  odbyła się uroczystość pożegnania klas III. To  szczególny dzień dla uczniów, którzy chcieli pożegnać się ze swoimi wychowawczyniami, z którymi spędzili 3 lata. Szczególne podziękowania od dzieci płynęły dla nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców, za wspólny trud w nauczaniu i wychowaniu. Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy między innymi za wyniki w nauce, sukcesy w konkursach i w sporcie, stuprocentową frekwencję.

… smutne, bo czas pożegnać klasy młodsze po trzech wspólnych latach nauki i zabawy, a wesołe, bo to pożegnanie nie musi być w tym wypadku smutne.

 Ukończenie pierwszego etapu nauki w szkole podstawowej, to przecież początek nowej przygody w poznawaniu świata w klasach starszych.